EUCHARISTIA, Eucharistické zázraky a svedectvá
Náuka o Eucharistii:

Základná náuka
a informácie o Eucharistii


Výber z Cirkevných
dokumentov
Malý výber zázrakov:

Zázrak svätej hostie
v Moncada
(1392)


Misie v Manzanede
(1903)


Tajomstvo malého
židovského chlapca
(1918)


Neporušené hostie
v plameňoch
(1608)


Chlapček z Almolda
(1936)


Zázrak v Maďarsku
(po II. svet. vojne)


Eucharistia
v Argentíne a v Poľsku
(1996 a 2008)


Stretnutie s Ježišom
v Eucharistii
(1987)

HomeEUCHARISTIA


Eucharistických zázrakov je veľa, tu je ich z toho veľkého množstva len niekoľko pre ukážku. Je to len pár príkladov. Kto chce viac, pozháňa si o tom knihy. A kto tomu nechce uveriť, neuverí, ani keby sa mu ich predložilo tisíce.

Svedectvá o sile eucharistie môžeme nájsť zdokumentované na rôznych miestach. Aj v knihách, ktoré sa tomu primárne vôbec nevenujú. Napríklad, bádateľ z Čiech - Břetislav Kafka sa vo svojej experimentálnej psychológii zaoberal i hypnózou a neviditeľnými silami. Využíval na to citlivejších ľudí (vhodné subjekty) ktorí, keď sa dostali do určitých hlbších stavov, boli schopní vnímať tie sily; tiež sa vo svojej knihe zmieňuje aj o tej skutočnosti s eucharistiou. Tu je jeho stručné svedectvo:

Jistě si mnohý povšiml slov subjekta při podávání Nejsvětější svátosti:
"… její blízkost a světlo působí milostí na nás všechny."
Při jednom pokuse šel jsem s uspaným K. kolem kostela. Pojednou zůstal státi v místech, kde byl hlavní oltář. Žádám: "Pospěš!" na což mi subjekt odpovídá:
"Zasáhla nás milost blaha a pokoje, zůstaňme zde."
Při jiném pokuse, jsa uvolněn směrem ke kostelu v době pozdvihování, pravil:
"Světlo milosti z pozdvižené svátosti zasahuje do vzdálenosti i mimo kostel. Projede-li okolo kostela tímto místem zatvrzelý hříšník, síla milosti způsobí, že mnohý bude spasen i bez svého přičinění."


(Z knihy: Břetislav Kafka - Nové základy experimentální psychologie)


A na pár ďalších svedectiev a dokonca viditeľných zázrakov sú odkazy v ľavom menu tejto stránky. Je to len niekoľko malých príkladov z obrovského množstva, prečítajte si to.
sipkaeucharistiaEUCHARISTIA
Eucharistické zázraky a svedectvá


eucharistia.wz.sk
eucharistia - mail

Eucharistia - Sviatosť Oltárna, Sv. Prijímanie, Sv. Hostia, Telo Kristovo, Najsvätejšia Sviatosť..., pod týmito všetkými slovami hovoríme v podstate o tom istom... Je to všetko eucharistia a tu sú rôzne svedectvá súvisiace s eucharistiou, o jej zázračnej sile. A tiež učenie o Eucharistii; náuka Katolíckej Cirkvi o tejto sviatosti - transsubstancia, premenenie, konsekrácia, oltár, svätá omša, ako kňazi premieňajú - kresťanské katolícke náboženstvo, výber z cirkevných dokumentov a katechizmu ...
Svätá Katolícka Cirkev a jej viera a učenie, že v sv. omši sa chlieb a víno menia na telo a krv Ježiša Krista.
Po konsekrácii je v hostii prítomný Ježiš Kristus.